L’Associació Cultural i Formativa Mas Castells de Torrelavit (Barcelona) s’ocupa de la gestió i funcionament de Mas Castells. La seva finalitat és promoure i facilitar el bon desenvolupament d’aquestes trobades formatives. No té afany de lucre.

La Junta Directiva està formada per:

President:
Malco Par i Cebrian
Secretari:
Antoni Mercadé i Nubiola
Tresorer:
Josep Mª Ventura i Vendrell
Vocals:
Salvador Boix i Vilardell
Carles Fraxanet Avellanet
José Tosquella Queralt