Cada any passen per Mas Castells centenars de persones, en diferents grups de totes les edats i condicions per participar de les diverses trobades, com ara:

  • Cursos de recés espiritual.
  • Cursos d’estudis sobre doctrina cristiana.
  • Campus formatius per al jovent.
Com participar

Per a saber més sobre el contingut i el calendari d’aquestes activitats, us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Informació de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya (info@opusdei.cat) .

Sobre l’Administració:

Des dels serveis de cuina, neteja, etc. es procura una atenció als participants en unió amb la finalitat de les activitats: un entorn endreçat, seré, agradable, i la cura de les necessitats de les persones, que faciliti un clima familiar i atent. Hi ha possibilitat de dieta per a qui ho necessiti per raons mèdiques..